ERP Kiezen

by SCOPS / Joachim Samyn

Consultancy, advies en begeleiding bij uw zoektocht naar een ERP systeem


Wat kunnen we voor u betekenen?

ERP is commonly misperceived as a computer system. Not so. It’s a people system made possible by the computer software and hardware.

quote uit ERP: Making It Happen

Onze diensten

Doe beroep op SCOPS om u tijdens het ganse ERP-implementatie traject bij te staan - of voor assistentie bij slechts één of meerdere van deze stappen.


Bedrijfsprocessen documenteren

Hoe verlopen de processen binnen uw onderneming? En welke van deze processen zouden efficiënter verlopen door een ERP-systeem te gaan gebruiken?

Lastenboek opstellen

Een lastenboek wordt bezorgd aan verschillende ERP-aanbieders, om hen de kans te geven na te gaan of ze een goede oplossing bieden voor uw wensen.

Op die manier spaart u héél wat tijd uit, omdat niet elke aanbieder apart met jullie de behoeften moet analyseren.

Pakket van eisen & evaluatiecriteria bepalen

Wat zijn de requirements bij de zoektocht naar een ERP oplossing, specifiek voor uw organisatie?

Wat zijn de "must haves", de "should haves" en de "could haves"? En minstens even belangrijk: wat valt buiten de scope van het project? Wat zijn m.a.w. de "won't haves"? Het voorziene budget (zowel qua tijd als financieel) speelt hier een cruciale rol in.

ERP aanbieders contacteren & uw aanspreekpunt vormen

We gaan op zoek naar de partijen die een passend antwoord kunnen bieden op de behoeften van jullie bedrijf, en die zowel functioneel, technisch als budgetair aan de eisen voldoen.

Aanbieders evalueren

Aan de hand van de vastgestelde evaluatiecriteria komen we tot een shortlist, die het mogelijk maakt de beste aanbieder te vinden binnen de vooropgestelde grenzen (budget, tijd, functionaliteit ...).

ERP implementatie begeleiden

De keuze is gemaakt, nu kan het echte werk beginnen. Ook tijdens het implementatietraject kunt u desgewenst op SCOPS rekenen, om zowel de ERP-leverancier als de interne medewerkers te begeleiden en op te volgen.

Customers

Some of our clients